AS3 nett streaming, video osv.

  |   by kadriad   |   Blogg, flash, video  |  No Comments

De siste dagene har vi utdypt oss i AS3 (flash) sin verden av video playback.

Det var kjekt å bil kjent med begrep som pre-roll, curtain fold, companion ad.

Streaming visst vi om før, også web-tv.

Vi fikk også grundig gjennomgang av regler  og krav knyttet til emnet.

Idag kan ikke streaming startes automatisk for eksempel. Det er bruker som bestemmer om han vil se på filmen eller ikke.

Selv om det tok lang tid å sette seg inn i emnet var endringene i koden lettere enn man skulle tro.