WordPress image resize

  |   by kadriad   |   Blogg, wordpress  |  No Comments

Tuli lahendada olukord, kus postitused (posts) olid juba WordPressi lisatud ning igale neist oli lisatud featured image. Nüüd oli aga vaja näidata featured image-t 2-s formaadis sõltuvalt postituse paigutusest.

Siin on hea seletus, kuidas asju teha enne pildifailide üleslaadimist:

http://markjaquith.wordpress.com/2009/12/23/new-in-wordpress-2-9-post-thumbnail-images/

Teema alla functions.php faili on vaja lisada järgnev kood:

 

add_theme_support( 'post-thumbnails');

set_post_thumbnail_size( 50, 50, true ); // Normal post thumbnails
 add_image_size( 'single-post-thumbnail', 400, 9999 ); // Permalink thumbnail size

 

Ning soovitud pildiformaadi näitamiseks:

<?php the_post_thumbnail( 'single-post-thumbnail' ); ?>

Enda olukorra lahendasin css-ga, millega venitasin pildi õiges kohas õigetesse mõõtudesse – mitte kõige parem variant, aga toimis.